Practice Leaderboard:


Top Elo

1. Kirxo Kirxo 1153 Elo
2. Zultix Zultix 1149 Elo
3. Yuupu Yuupu 1111 Elo
4. 0QP 0QP 1104 Elo
5. _diddy_ _diddy_ 1103 Elo
6. Zefew Zefew 1102 Elo
7. typa typa 1095 Elo
8. Extremex000 Extremex000 1074 Elo
9. Pathless Pathless 1070 Elo
10. American American 1065 Elo
11. HalfName HalfName 1051 Elo
12. Armoda Armoda 1044 Elo
13. Jariana Jariana 1043 Elo
14. Coria Coria 1030 Elo
15. Empatia Empatia 1029 Elo
16. Orteks12 Orteks12 1025 Elo
17. L0GIQAL L0GIQAL 1025 Elo
18. Fazeaim Fazeaim 1024 Elo
19. Dwggie Dwggie 1023 Elo
20. Porkay Porkay 1023 Elo
21. Giaddina Giaddina 1023 Elo
22. AltDeFMGOF AltDeFMGOF 1023 Elo
23. BVCK BVCK 1023 Elo
24. Ehaxis Ehaxis 1023 Elo
25. ZADIG_ ZADIG_ 1023 Elo

Top Wins

1. Zultix Zultix 23 Wins
2. Kirxo Kirxo 21 Wins
3. typa typa 15 Wins
4. 0QP 0QP 13 Wins
5. _diddy_ _diddy_ 12 Wins
6. Yuupu Yuupu 12 Wins
7. Zefew Zefew 12 Wins
8. Extremex000 Extremex000 11 Wins
9. AltDeFMGOF AltDeFMGOF 9 Wins
10. American American 8 Wins
11. Fazeaim Fazeaim 6 Wins
12. Pathless Pathless 6 Wins
13. NoBruhh NoBruhh 6 Wins
14. HalfName HalfName 5 Wins
15. Armoda Armoda 5 Wins
16. Empatia Empatia 4 Wins
17. Casper Casper 4 Wins
18. Coria Coria 4 Wins
19. Ehaxis Ehaxis 4 Wins
20. Jariana Jariana 4 Wins
21. Jatheo Jatheo 3 Wins
22. TEZAL TEZAL 3 Wins
23. ObJay ObJay 3 Wins
24. Hapis Hapis 2 Wins
25. holyshitTropay holyshitTropay 2 Wins

Top Losses

1. 0CANAP 0CANAP 13 Losses
2. heyzeer heyzeer 10 Losses
3. ReXxan88 ReXxan88 6 Losses
4. AltDeFMGOF AltDeFMGOF 6 Losses
5. SmiteV SmiteV 6 Losses
6. Doufus Doufus 5 Losses
7. Hapis Hapis 5 Losses
8. Switchies Switchies 5 Losses
9. Zultix Zultix 5 Losses
10. FullName FullName 5 Losses
11. FastyyPot__ FastyyPot__ 5 Losses
12. SoClose_ SoClose_ 4 Losses
13. typa typa 4 Losses
14. Casper Casper 4 Losses
15. DeathWishes DeathWishes 4 Losses
16. SpookyVincy SpookyVincy 3 Losses
17. Contentedly Contentedly 3 Losses
18. slashings slashings 3 Losses
19. 666Horus 666Horus 3 Losses
20. Crimzay Crimzay 3 Losses
21. hhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh 3 Losses
22. cyberbullies cyberbullies 3 Losses
23. Kirxo Kirxo 3 Losses
24. Fazeaim Fazeaim 3 Losses
25. HFASGAJHIATAJ HFASGAJHIATAJ 2 Losses