Practice Leaderboard:


Top Elo

1. Kirxo Kirxo 1174 Elo
2. Armoda Armoda 1172 Elo
3. RagnarTheBlooded RagnarTheBlooded 1158 Elo
4. Hippoh Hippoh 1150 Elo
5. american american 1118 Elo
6. heyzeer heyzeer 1117 Elo
7. Zefew Zefew 1105 Elo
8. Yuupu Yuupu 1103 Elo
9. typa typa 1100 Elo
10. 0QP 0QP 1099 Elo
11. _diddy_ _diddy_ 1086 Elo
12. Pathless Pathless 1074 Elo
13. Robbye Robbye 1055 Elo
14. WILDISPAS WILDISPAS 1051 Elo
15. Yondergrad Yondergrad 1048 Elo
16. Synergize Synergize 1045 Elo
17. Giggles Giggles 1045 Elo
18. Extremex000 Extremex000 1038 Elo
19. Empatia Empatia 1033 Elo
20. DeductionsMC DeductionsMC 1026 Elo
21. Caija Caija 1026 Elo
22. Cleptay Cleptay 1023 Elo
23. PVPAY PVPAY 1023 Elo
24. GoTheFuckToSleep GoTheFuckToSleep 1023 Elo
25. Hekuu Hekuu 1021 Elo

Top Wins

1. RagnarTheBlooded RagnarTheBlooded 45 Wins
2. Kirxo Kirxo 40 Wins
3. heyzeer heyzeer 29 Wins
4. Armoda Armoda 26 Wins
5. american american 25 Wins
6. Hippoh Hippoh 25 Wins
7. typa typa 14 Wins
8. Zefew Zefew 13 Wins
9. 0QP 0QP 12 Wins
10. Yuupu Yuupu 11 Wins
11. _diddy_ _diddy_ 10 Wins
12. Yondergrad Yondergrad 8 Wins
13. Pathless Pathless 8 Wins
14. Giggles Giggles 7 Wins
15. WILDISPAS WILDISPAS 5 Wins
16. Extremex000 Extremex000 5 Wins
17. Robbye Robbye 5 Wins
18. Synergize Synergize 5 Wins
19. Caadwell Caadwell 4 Wins
20. DeductionsMC DeductionsMC 4 Wins
21. KapGee KapGee 3 Wins
22. Kiarimi Kiarimi 3 Wins
23. NoBruhh NoBruhh 3 Wins
24. ThisWorld ThisWorld 3 Wins
25. Caija Caija 3 Wins

Top Losses

1. Loogs Loogs 30 Losses
2. american american 17 Losses
3. RagnarTheBlooded RagnarTheBlooded 14 Losses
4. 0CANAP 0CANAP 12 Losses
5. Mhaxim Mhaxim 9 Losses
6. Kirxo Kirxo 8 Losses
7. BeanerClicker BeanerClicker 8 Losses
8. Charitoo Charitoo 7 Losses
9. Undestructible_ Undestructible_ 7 Losses
10. Giggles Giggles 6 Losses
11. Hodyxos Hodyxos 6 Losses
12. heyzeer heyzeer 6 Losses
13. Hippoh Hippoh 6 Losses
14. ReXxan88 ReXxan88 5 Losses
15. saun saun 5 Losses
16. DredCat DredCat 5 Losses
17. Yondergrad Yondergrad 5 Losses
18. SELLINGBRICKS SELLINGBRICKS 5 Losses
19. J75 J75 5 Losses
20. KapGee KapGee 4 Losses
21. Nillie Nillie 4 Losses
22. Zinn Zinn 4 Losses
23. Caadwell Caadwell 4 Losses
24. KirosUserVape KirosUserVape 4 Losses
25. Russain Russain 4 Losses